Wybor opcji dywidendy

  • Home
  • Wybor opcji dywidendy

Wybor opcji dywidendy

Category: Finanse

http://jakubisiak.pl/kremacja-zwlok-warszawa/Wybór dywidendy reinwestowanej lub wypłacane zależy w większości przypadków od akcjonariusza i opiera się na jego preferencji. Wyjątkiem są indywidualne konta emerytalne (IRA). Dywidendy na kontach IRA muszą być reinwestowane przez akcjonariuszy, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, tak aby nie ponosili kary wczesnego wycofania się z Internal Revenue Service (IRS). Pamiętaj też, że wybór reinwestowania dywidend lub ich wypłaty nie ma wpływu na skutki podatkowe tych dywidend. Z punktu widzenia podatkowego, wypłaty dywidend są traktowane identycznie w każdej sytuacji. https://xmlogos.com/