System walutowy

  • Home
  • System walutowy

System walutowy

Category: Finanse

Barter ma swoje ograniczenia. Miejscowy kowal potrzebuje dwóch bochenków chleba, ale piekarz musi mieć wykonane usługi wodno-kanalizacyjnych, a nie te świadczone przez kowala. Kowal więc musi znaleźć hydraulika, który potrzebuje nowych narzędzi do przeprowadzenia handlu. Systemy walutowe zostały tak opracowane, aby wyeliminować ten kłopot. We wczesnych cywilizacjach, wspólnie uzgodnione towary, takie jak skóry zwierząt lub sól, służyły jako waluta, którą ludzie mogli wymieniać na towary i usługi.
Ponieważ systemy walutowe progresowały w czasie, rządy tworzyły monety i banknoty papierowe, by wspierać swoje gospodarki i handel w obrębie regionu. Większość krajów stosuje system waluty pieniężnej, ale osoby mogą wybrać barter lub przyjąć inny uzgodniony system walutowy. Możliwości te mogą być stosowane oprócz lub jako zastępstwo dla krajowego systemu monetarnego w miejscu. stomatolog koszalin