Replikowanie szczegolnych funduszy hedgingowych

  • Home
  • Replikowanie szczegolnych funduszy hedgingowych

Replikowanie szczegolnych funduszy hedgingowych

Category: Finanse

Tradycyjnie, strategie replikacji dla odtwarzania wydajności funduszy hedgingowych starają się produkować podobny powrót do „przeciętnego” funduszu hedgingowego. Jeśli Twoim celem jest odwzorowanie zysków z danego funduszu hedgingowego, prawdopodobieństwo możliwości odtworzenia tych samych zwrotów jest znacznie niższe. Podczas gdy niektóre fundusze hedgingowe robią swoje strategie i najlepsze holdingi znane w raportach kwartalnych, nie możemy wiedzieć, które pozycje funduszu odbywają się w czasie rzeczywistym, nie mówiąc już o możliwości uczestniczenia w tych oknach, gdy warunki są najlepsze. http://www.fizjosport.krakow.pl/ortopeda_krakow.html
Fundusze hedgingowe muszą zgłosić większe transakcje do SEC, ale mają kilka dni, aby złożyć te sprawozdania. W wielu przypadkach, gdy jesteś świadomy pozycji, jest już za późno, aby skorzystać z nieefektywności rynku i uzyskać ten sam zwrot. drzwiczki do kominka