Polityka deprecjacji waluty

  • Home
  • Polityka deprecjacji waluty

Polityka deprecjacji waluty

Category: Ekonomia

serwis opon tychyWe współczesnym świecie, większość walut stanowią płaskie pieniądze, nie poparte żadnym towarem lub metalami szlachetnymi i których wartość jest pochodną regulacji rządowych. Podczas gdy niektóre kraje utrzymują politykę gospodarczą stałych kursów wymiany przez wyrównywanie wartości swoich walut do wartości innej waluty, większość krajów ma pływającą politykę kursową, która pozwala albo na deprecjację waluty albo na aprecjację ich popytu i zmiany dostaw. Kluczowymi korzyściami z dewaluacji waluty są mniejsze deficyty handlowe, zwiększenie zatrudnienia i spowolnienie wzrostu zadłużenia netto tego kraju. https://awperfecta.pl/
Niektóre kraje czasem angażują się w politykę zubożania sąsiada z konkurencyjną dewaluacją w celu osiągnięcia wyżej wymienionych korzyści. Pamiętaj, że waluty najczęściej tracą na wartości z powodu spekulacji, polityki gospodarczej i monetarnej kraju i oczekiwanego potencjału wzrostu w kraju. Jeśli kraj prowadzi ekspansywną politykę pieniężną i nie ogranicza międzynarodowej mobilności kapitału, jego skłonność do dewaluacji waluty z czasem, Ponadto, jeśli dany kraj może doświadczyć stagnacji gospodarczej i recesji w przyszłości, inwestorzy zaczynają wyciągać pieniądze z kraju, powodując spadanie jego kursu.
Wreszcie, waluty można deprecjonować w wyniku ataku spekulacyjnego. Profesjonalna drukarnia warszawa tanio