Obsługa podwojnych wydatkow

  • Home
  • Obsługa podwojnych wydatkow

Obsługa podwojnych wydatkow

Category: Ekonomia

Załóżmy, że dwie transakcje wydają takie samo wejście do tego samego bloku. Bitcoin automatycznie odrzuca zarówno transakcje, aby zapobiec jednemu Bitcoin od pójścia w stronę dwóch oddzielnych końców. Podobne odrzucenie występuje wtedy, gdy dwa oddzielne bloki otrzymują dane z tego samego źródła Bitcoin. Bitcoin traktuje takie okoliczności jak przypadki oszustw księgowych. Niemniej jednak, podwójne wydatki nadal są możliwe (choć mało prawdopodobne) w Bitcoin.
Jeżeli to ma miejsce, co najmniej jedna ze stron, w jednej operacji, nie otrzyma Bitcoin. Wszystkie strony są odpowiedzialne za komunikowanie i rozwiązanie sporu.