Obrot i rozliczenia

  • Home
  • Obrot i rozliczenia

Obrot i rozliczenia

Category: Finanse

poczta kwiatowa gdańskAkcje funduszy inwestycyjnych są bardzo płynne. Można je kupić lub sprzedać (umorzone) w każdym dniu, ponieważ rynki są otwarte. Bez względu na to, czy działamy przez pełnomocnika (który pełni rolę doradcy) lub bezpośrednio przez towarzystwo funduszy, zamówienie można składać do zakupu lub wykupu akcji i będzie realizowane przy następnej dostępnej wartości aktywów netto (NAV), która jest obliczana na rynku, po zamknięciu każdego dnia handlu. Niektóre domy maklerskie i towarzystwa funduszy wymagają, by zlecenia były umieszczone wcześniej niż w ścisłej rynkowej (14 czasu wschodniego), podczas gdy inne pozwalają na wykonywanie w tym samym dniu, aż do zamknięcia rynku. https://www.printexpress.pl
Pamiętaj, że rozliczenie transakcji w funduszach waha się od jednego do trzech dni, w zależności od rodzaju funduszu.