Możliwosci reinwestycji dywidendy na fundusz

  • Home
  • Możliwosci reinwestycji dywidendy na fundusz

Możliwosci reinwestycji dywidendy na fundusz

Category: Finanse

Istnieją dwa podstawowe sposoby, spomiędzy których mogą wybierać inwestorzy, aby obsługiwać śmiało wypłaty dywidend, dokonywanych przez fundusze inwestycyjne, których są właścicielami. W scenariuszu reinwestycji dywidendy, wypłaty dywidendy dokonywane przez fundusz są reinwestowane z powrotem na rachunek inwestora i wykorzystywane na zakup dodatkowych akcji. Metoda ta zwiększa liczbę posiadanych akcji w czasie i zazwyczaj skutkuje zwróceniem uwagi na rosnące wartości w szybszym tempie niż w przypadku dywidend, które nie zostały reinwestowane. Wiele firm inwestycyjnych oferuję tę usługę akcjonariuszom bez żadnych kosztów. Natomiast w scenariuszu wypłaty dywidendy, wypłaty dywidendy dokonywane przez fundusz są wypłacane bezpośrednio do akcjonariusza. logo firmy
Jeżeli akcjonariusz wybierze tę opcję, dywidendy są zwykle bezpośrednio kierowane na rachunek pieniężny, przenoszone drogą elektroniczną na konto bankowe lub wysłane czekiem. Tak jak w przypadku opcji reinwestycji dywidendy, akcjonariusze w większości przypadków nie ponoszą żadnych opłat za to, że dywidendy wypłacane są w gotówce. SeoFabryka