Koszty vs amortyzacja

  • Home
  • Koszty vs amortyzacja

Koszty vs amortyzacja

Category: Finanse

akademiaprawajazdy.plW rachunkowości, niektóre zakupy można wliczyć w koszty wszystkie naraz w jednym okresie rozliczeniowym, podczas gdy inne muszą być amortyzowane przez kilka okresów obrachunkowych. Koszty i amortyzacja są dwoma różnymi sposobami przypisywania odpowiednich składek kosztów do okresów księgowych. Wejścia operacyjne, w tym kapitał obrotowy, są wykorzystywane podczas cyklu operacyjnego i powinny być ujmowane jako koszty w całości jednorazowo, aby dopasować do przychodów, one pomagają generować w danym okresie. Maszyna jako składników aktywów trwałych ma być użyta, chociaż nie całkowicie zużyta, w tym samym cyklu roboczym i powinna być częściowo amortyzowana w celu uwzględnienia tylko do wykorzystania jako odpowiednie koszty.
Tak więc, kapitał obrotowy jako aktywa obrotowe, może być rozliczany tylko bezpośrednio, ale nie amortyzowany w czasie.