Kiedy zagraniczni inwestorzy mogą inwestowac w amerykanskie fundusze hedgingowe?

  • Home
  • Kiedy zagraniczni inwestorzy mogą inwestowac w amerykanskie fundusze hedgingowe?

Kiedy zagraniczni inwestorzy mogą inwestowac w amerykanskie fundusze hedgingowe?

Category: Ekonomia

Warto pamiętać, że fundusze hedgingowe USA są otwarte dla akredytowanych inwestorów. Kiedy one dystrybuują zyski inwestorom, te dochody są opodatkowane według stawki od zysków kapitałowych. Większość inwestorów zagranicznych stara się uniknąć odpowiedzialności podatkowej USA, więc tylko inwestują w fundusze hedgingowe typu offshore. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) definiuje akredytowanych inwestorów. Mogą to być instytycje, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze powiernicze. Indywidualne osoby muszą zaś spełniać jedno z kilku kryteriów, aby zakwalifikować się jako akredytowany inwestor: dochód w wysokości 200 tysięcy $ rocznie lub łączny dochód z małżonkiem 300 tysięcy $ w ciągu dwóch ostatnich lat, wartości netto (wyłączając główne miejsce zamieszkania) z co najmniej 1 mln $ albo sam albo z małżonkiem albo dyrektorem, komplementariuszem lub innym zarządem spółki, których bezpieczeństwo jest wystawione. http://www.domyzbali-krakow.pl/domy-z-bali-caloroczne
Instytucje zagraniczne i osoby prywatne mogą spełnić te kryteria, aby stać się akredytowanymi inwestorami, dzięki czemu mogą one inwestować w fundusze heldingowe w USA. BoConcept salon Gdynia