Dewaluacja kapitalu pracy

  • Home
  • Dewaluacja kapitalu pracy

Dewaluacja kapitalu pracy

Category: Finanse

http://www.djmike.com.pl/pl.dj_na_wesele_warszawa.htmlW przeciwieństwie do środków trwałych, które tracą wartość amortyzacji w czasie, kapitał obrotowy może również stracić na wartości, gdy niektóre aktywa muszą być oznaczone na rynku, na którym cena składnika aktywów jest niższa od jego pierwotnej wartości, a inne są nie do uratowania. Dwa typowe przykłady obejmują zapasy i należności. Inwentaryzacja żywotności może być prawdziwym probleme w działalności. Kiedy tak się dzieje, rynek inwentaryzacji wycenia to jako niższe od początkowej wartości zakupu inwentarza jako zapisanego w księgach rachunkowych. Aby odzwierciedlać aktualne warunki rynkowe i wykorzystywać niższe od kosztów i metody rynkowe, inwentarz jest obniżony, w wyniku utraty wartości kapitału obrotowego. wynajem samochodów warszawa
Niektóre należności mogą stać się nieściągalne w pewnym momencie i muszą być całkowicie odpisane z książek, inaczej utracą wartość kapitału obrotowego. Takie straty w aktywach obrotowych obniżają kapitał poniżej jego pożądanego poziomu pracy, można podjąć środki długoterminowe lub aktywa w celu uzupełnienia niedoboru aktywów bieżących, kosztowny sposób na sfinansowanie dodatkowego kapitału obrotowego. http://www.djmike.com.pl/dj-na-wesele-krakow/