Cena obliczania

  • Home
  • Cena obliczania

Cena obliczania

Category: Finanse

Fundacja KliperCena nabycia akcji nabytych lub otrzymanych danych umorzonych jest oparta na nowej NAV, łączona z zakupem lub wykupem obciążeń lub opłat, które są wymagalne. NAV jest ustalana codziennie na rynku blisko określenia wartości rynkowej zamknięcia wszystkich połączonych papierów wartościowych posiadanych przez fundusz, minus zobowiązania funduszu. Liczba ta jest następnie dzielona przez całkowitą liczbę akcji na fundusz, aby zapewnić NAV akcji za ten dzień. Zamówienia kupna i sprzedaży danego dnia są następnie wykonywane przy użyciu tego NAV. rękawice nitrylowe
Oprócz NAV, inwestorzy muszą brać pod uwagę różne opłaty lub sprzedaże obciążeń związanych z funduszami inwestycyjnymi, takimi jak front obciążenia (prowizje), opłaty z tytułu odroczonej sprzedaży ze względu na umorzenia, krótkoterminowe transakcje i umorzenia opłat, opłat giełdowych i opłat rachunku. Należy pamiętać, że opłaty te zmniejszają WAN na ceny akcji otrzymanych przez umorzenia i są dodawane do ceny zakupu NAV przy zakupie akcji.